Bienvenue au Lycée technique pour professions éducatives et sociales

Gudde Moien,

Heimat géife mir Iech gären drun erënneren, dass d’Portnes ouvertes vum L.T.P.E.S. , déi fr den 21. Mäerz geplangt war, op Grond vun der aktueller sanitärer Sitatioun leider annuléiert ass an dass se och net zu engem spéideren Zäitpunkt stattfannen wäert.

Déi Let déi sech gären bei eis am Lycée aschreiwen, mussen folgend Dokumenter bis spéitstens den 21. Abrëll 2020 per POST (LTPES, B.P. 181, L-7502 MERSCH) aschécken.

  1. Formulaire de candidature (Formulaire de candidature 2020-2021) ou sous l’onglet “Futur(e)s élèves” – “Inscriptions” – “Formulaire de candidature”
  2. Lettre de motivation an
  3. Zensur vum 1. Trimester vum aktuellen Schouljoer

Mir soen Iech am viraus Merci vir den Interessi den Dir vir ons Schoul weist.

D’Direktioun vum LTPES


PERMANENCE TELEPHONIQUE DU LTPES

 
Dir kënt eis vu Méindes bis Freides vun 9h00-12h00 a vun 13h00 bis 15h00 ënner folgender Telefonsnummer erreechen: 52 35 25 -1.
 
D’Direktioun vum LTPES 

 


Erasmus+Logo-FTSchool